Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),