Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.