Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,