Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.