Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.