Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.