Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.