Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

(Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.