Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,