Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).