Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran),