Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.