Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.