Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,