Al-Qiyaamah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.