Al-Muddaththir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.