Al-Muddaththir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?',