Al-Muddaththir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Hai orang yang berkemul (berselimut),