Al-Muzzammil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.