Al-Muzzammil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.