Al-Muzzammil

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.