Al-Jinn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah,