Al-Jinn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.