Al-Jinn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Katakanlah: 'Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu, masa yang panjang?'.