Al-Jinn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.