Al-Jinn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.