Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Nuh berkata: 'Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,