Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

(yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,