Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Nuh berkata: 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.