Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.