Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Nuh berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,