Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu'.