Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Nuh berkata: 'Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,