Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,