Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?