Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.