Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,