Nuh

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): 'Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih'.