Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).