Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).