Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.