Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.