Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.