Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,