Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,