Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.