Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.