Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.