Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 96

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.