Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: 'Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur'an)'. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat.